Illuminated 'B'

Approximately A4 size
Gouache and Sakura gold on Canson Mi Teintes

 

next